DEV Easyserv

EasyServ har tilldelats bidrag med 2 mkr från utlysningen “Verifiering av nya energiinnovationer med affärsfokus”

Utlysningen är inriktad mot energiinnovationer som kan bidra till ökad tillförsel av förnybar energi eller till energieffektivisering, och som därutöver även kan uppvisa en tydlig kundnytta, god affärspotential samt goda förutsättningar att nå en storskalig tillämpning.

“Vi har bedömt att EasyServ har en trovärdig potential att kunna bidra till omställningen av energisystemet med en ny affärsmodell i en traditionell bransch”, säger Jonas Lindblom, affärsutvecklare på Energimyndigheten.

EasyServ utvecklar produkter och tjänster för att på ett bättre sätt hantera service och underhåll av värmepumpar för villor och fastigheter och på så sätt minska energiförbrukning, minska reparations- kostnader samt förlänga livslängden på kundernas värmepumpar.

Med det tillförda kapitalet kommer EasyServ satsa på vidare produkt- och affärsutveckling för villor och mindre fastigheter.

Med modern teknologi såsom machine learning och AI kan EasyServ automatiskt analysera, jämföra och hålla koll på tiotusentals värmepumpar och se till att dessa fungerar så bra som möjligt och till lägsta möjliga driftskostnad.

“Att Energimyndigheten väljer att satsa pengar på vårt företag ser vi som ytterligare ett tecken på att det vi gör är viktigt för att möjliggöra och påskynda omställningen av energisystemet samt minska energiförbrukningen. Värmepumpen är den största energiförbrukaren i svenska villor och fastigheter och det finns mer än en miljon installerade system bara i Sverige” säger bolagets VD och grundare Per Ola Persson

För mer information kontakta:
Per Ola Persson, VD EasyServ AB, perola@easyserv.se, +46 70-861 01 25
Jonas Lindblom, Affärsutvecklare Energimyndigheten, jonas.lindblom@energimyndigheten.se, +46 (0)16 544 23 89