DEV Easyserv

Tekniken
bakom

Driftsdata hämtas från värmepumpen

Easyserv-boxen kan prata med de flesta värmepumpar som är installerade efter år 2000. Bland de fabrikat vi stödjer kan nämnas Nibe, IVT, Bosch, Thermia, Carrier, Autoterm, Danfoss m.fl. Listan växer efterhand som vi etablerar samarbete med fler leverantörer.

Boxen har i uppgift att tolka värmepumpens signaler och på ett säkert och effektivt sätt skicka denna info i ett standardiserat format till våra servrar där driftsinformationen sammanställs och analyseras. Boxen finns i två olika versioner: anslutning via wifi/LAN och anslutning via mobilt internet/LAN. Detta innebär att vi kan koppla upp i princip vilken värmepump som helst, på i stort sett alla platser i Sverige.

Informationen lagras och analyseras

All driftsinformation som skickas via internet är givetvis krypterad och omöjlig att ta del av utan behörighet. Vi samlar in mängder av data och information från din värmepump vilket ger oss unik möjlighet att utföra kvalificerade analyser. Med denna driftsdata kan våra servicetekniker dra slutsatser om hur din värmepump mår, göra felsökning, se vilken verkningsgrad värmepumpen har samt när behov uppstår föreslå åtgärder. 

Analyserna syns
i appen

Analysen sker mer hjälp av smarta algoritmer som hela tiden jämför uppkopplade värmepumpar med varandra. Kommunikation mellan tekniker och värmepumpsägare sker i ett enkelt gränssnitt där du kan se viktig information om din värmepump, driftdata, serviceintervall och en sammanfattande hälsobedömning i din telefon eller surfplatta.